buscarcheck-smallcheckchevron-down-smallchevron-downchevron-largechevron-leftchevron-rightchevron-smallchevron-up-circlecircle-arrowclockclose-smallclosecloud-lightcloud-raincloud-snowcloudcrown-lightcrowndelete-smalldownload-smallfacebookgift-cardsglobegoogleplusheart-filledheartinstagrammap-compassmap-markermenu-lightmenuminus-smallno-circle-arrowpeopleplus-mediumplus-smallrainsearchservice-airplaneservice-baby-careservice-cameraservice-carservice-cash-machineservice-chargingservice-coffeeservice-dogservice-e-autoservice-eatservice-first-aidservice-ice-creamservice-infoservice-kids-buggyservice-kids-playgroundservice-lockersservice-parkingservice-phoneservice-shopperservice-shuttle-busservice-suitcaseservice-trainservice-wardrobeservice-wc-menservice-wc-wheelchairservice-wc-women-menservice-wc-womenservice-wheelchairservice-wifishopping-taxisnowsun-cloud-lightsun-cloud-rainsun-cloudsuntax-freeTAX FREEShoppingticketstraintrash-mediumtwittervimeowishlist-facebookwishlist-googlepluswishlist-twitterwishlist-whatsappyoutubezoom
21
21 22 17
SRE 2214
ČET 2412
PET 2314
SOB 2513
NED 2316

Politiko zasebnosti

Politika zasebnosti v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov - Izpolnjevanje obveznosti posredovanja podatkov

1. SKUPNI UPRAVLJACI OBDELAVE PODATKOV
Naslednja podjetja so skupni upravljavci za individualno obdelavo osebnih podatkov v skladu s 4.členom (7) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in 26. členom Splošne uredbe:

 

V nadaljevanju besedila "upravljavci".
Skupni upravljavec pomeni, da vsak od upravljavcev skupaj obdeluje vaše podatke ob upoštevanju najvišjih standardov varstva podatkov. Z vsakim od obdelovalcev je sklenjena ustrezna pogodba. Tudi če obstaja skupna odgovornost, upravljavci izpolnjujejo obveznosti iz zakonodaje o varstvu podatkov v skladu s svojimi odgovornostmi. V okviru skupne odgovornosti lahko uveljavljate svoje pravice v zvezi z obdelavo podatkov pri katerm koli od upravljavcev.
Prosimo vas, da svoja vprašanja in poizvedbe naslovite na: ROS Croatia Management, Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Tel: +385 1 6472 430, E-pošta: info@designeroutletcroatia.com
Poleg tega je družba za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovala zunanjega strokovnjaka, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu: datenschutz-ros@meineberater.at.

2. OBDELAVA SPLOŠNIH PODATKOV

2.1 Obdelava podatkov v skladu s 13. členom Splošne uredbe
Podatke, ki nam jih posredujejo anketiranci, na primer v okviru povpraševanja po elektronski pošti, obdelujemo za namen začetka in sklenitve pogodbe ali poslovnega razmerja.

2.2 Obdelava podatkov v skladu s 14. členom Splošne uredbe
Obdelujemo tudi podatke oseb, ki so lahko del pogodbenega razmerja, ki smo jih prejeli s predhodnim dovoljenjem v okviru informacij, ki nam jih posredujejo tretje osebe (npr. direktorji nam posredujejo podatke o svojih zaposlenih ali sodelavcih).

2.3 Anketiranci, na katere se nanašajo osebni podatki
Od udeležencev nagradnih iger obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, datum rojstva. Zgoraj navedene osebne podatke zbiramo za namene omogočanja sodelovanja v nagradni igri na podlagi pravne podlage Zakona o igrah na srečo in Odloka o izvedbi nagradnih iger, to je za izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravljavca.
Od prejemnikov novic in članov VIP kluba obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, datum rojstva. Zgoraj navedene osebne podatke zbiramo za namene pošiljanja splošnih ali personaliziranih sporočil direktnega marketinga (novice) za promocijo naših dejavnosti, ponudb in izdelkov ter naših partnerjev, na podlagi vašega soglasja. Podatke hranimo do trenutka preklica soglasja s strani anketiranca ali do poslane zahteve za izbris teh podatkov.
Od kontaktnih oseb najemnikov obdelujemo naslednje podatke: podjetje, ime in priimek kontaktne osebe, podatke o poslovnem naslovu in kontaktne podatke, bančne podatke, podatke o pogodbi. Navedene osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja ekonomskih, finančnih in/ali administrativnih dejavnosti na podlagi pravne podlage za izvedbo pogodbe.
Od dobaviteljev in poslovnih partnerjev obdelujemo naslednje podatke, ki so potrebni za začetek ali sklenitev pogodbe: firmo, naziv in ime kontaktne osebe, podatke o poslovnem naslovu in kontaktne podatke, bančne podatke, podatke o pogodbi. Navedene osebne podatke zbiramo za namen izpolnjevanja pravic in obveznosti iz pogodbe, ki temelji na pravni podlagi izvrševanja pogodbe.
Od udeležencev dogodka obdelujemo naslednje podatke: ime, kontaktne podatke in podatke o naslovu. Namen in pravna podlaga obdelave podatkov sta navedena v posebni določbi, v nadaljnjem besedilu Politika zasebnosti.

2.4 Prejemniki osebnih podatkov
Tretje osebe so prejemniki osebnih podatkov le, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe ali če to zahteva zakon.

2.5 Shranjevanje podatkov

 1. Iztek pogodbenih obveznosti: Če obstajajo pogodbena določila, ki predpisujejo, kako dolgo je treba hraniti osebne podatke, upravljavec zagotovi spoštovanje teh rokov. Po preteku teh pogojev bo odgovorna oseba podatke izbrisala ali anonimizirala.
 2. Preklic soglasja: Če oseba prekliče soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, bo upravljavec te podatke izbrisal, razen če za obdelavo obstaja druga pravna podlaga.
 3. Iztek zakonskih obveznosti: V nekaterih primerih lahko pride do izjem, ki ne samo dovoljujejo, ampak celo zahtevajo, da upravljavec še naprej hrani osebne podatke za določeno obdobje, kot je hramba davčnih ali računovodskih evidenc. Po preteku teh zakonskih pogojev upravljavec prav tako zagotavlja anonimizacijo oziroma izbris podatkov.
 4. Knjigovodske listine (npr. računi in potrdila o prejemu bonov/nagrad): 11 let (računovodski standardi);
 5. Podatki, pridobljeni na podlagi privolitve (npr. e-poštni naslov za glasilo): le dokler obstaja veljavna privolitev;
 6. Baza potencialnih najemnikov /poslovnih partnerjev: največ 12 mesecev;
 7. Sporočila obiskovalcev (pohvale, pritožbe, predlogi ipd.): v času, ki je potreben za obravnavo in odgovor na vaše sporočilo, odvisno od njegove vsebine in naših zmožnosti (približno 2 tedna).
 8. Evidenca reklamacij potrošnikov se hrani 1 leto od prejema pisne reklamacije (Pravilnik o varstvu potrošnikov);
 9. Podatki o obdelavah, ki lahko privedejo do odškodninskih zahtevkov: v skladu z zakonsko določenimi zastaralnimi roki (največ 5 let);
 10. Nagradne igre in natečaji: v kolikor je treba pritožbo rešiti (odvisno od roka, določenega s pravili igre/natečaja), izjemoma dlje zaradi inšpekcijskega nadzora ali zagroženih sodnih postopkov, skladno z zastaralnimi roki(največ 4-5 let);
 11. Posnetki videonadzora: praviloma največ 20 dni od nastanka. V primeru, da je prišlo do incidenta, ki je bil posnet na videu in je bil prijavljen, je lahko daljši rok hrambe pogojen s potrebo po izvedbi ustreznega pravnega postopka;
 12. Sodni postopki: v primeru, če pride do sodnih postopkov, se osebni podatki, potrebni za njihovo izvedbo, hranijo do pravnomočnega zaključka postopka. Realizirani odškodninski zahtevki se hranijo 10 let od pravnomočnosti odločbe oziroma poravnave (zastaralni roki).

2.6 Kontaktiranje preko elektronske pošte
Ko nas kontaktirate po e-pošti, shranimo vaše podatke (ime in priimek, elektronski naslov), da lahko odgovorimo na vaša vprašanja. Te podatke bomo izbrisali takoj, ko ne bodo več potrebni za obdelavo ali pa bomo omejili obdelavo, če veljajo zakonsko določena obdobja hrambe. Zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo na podlagi pravne podlage zakonitega interesa in za namene zagotavljanja podpornih storitev, to je odgovorov na povpraševanja.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

2.7 Objava imena avtorja vsebine
Zakon nas zavezuje, da ob vsaki objavi slikovnih podatkov razkrijemo imena avtorjev slikovnih zapisov (fotografij ali videoposnetkov). Te osebne podatke avtomatsko izbrišemo takoj, ko prenehamo uporabljati slikovne podatke.

2.8 Pravna podlaga
Naslednje točke predstavljajo pravno podlago za obdelavo podatkov:

 • Sklenitev in izvedba pogodb v skladu s točko b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe
 • Zakonske obveznosti v skladu s točko c prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (npr. zakonsko predpisane obveznosti hrambe in dokumentiranja)
 • Zakoniti interes našega podjetja v smislu točke f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (npr. uporaba programske opreme)
 • Točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe za pridobitev soglasja (npr. pri obdelavi slikovnih zapisov ali v reklamne namene)

 

3 OBDELAVA PODATKOV O ČLANIH VIP KLUBA
Če se odločite za članstvo v našem VIP klubu, bomo obdelali tiste vaše podatke, ki ste jih vnesli v naš obrazec: ime in priimek, e-poštni naslov, naslov, poštno številko, rojstni dan, spol, številko mobilnega telefona (spletnega ali tiskanega).
Za članstvo v našem VIP klubu s številnimi finančnimi ugodnostmi je zahtevano pooblastilo Outleta, da vam po elektronski pošti lahko pošilja ponudbe, informacije, reklame, vabila k nagradnim igram ter promocije outlet partnerjev.
Za dokončanje postopka vaše registracije v VIP klubu potrebujemo vaše ime in priimek ter veljaven elektronski naslov ali dodatno potrditev, da ste res prejemnik sporočil, ki so vam poslana. V ta namen bomo na vneseni elketronski naslov poslali potrditveno elektronsko sporočilo s povezavo (dvojni vpis/double opt-in). Registracija je zaključena šele, ko kliknete na to povezavo.
Če želite kot član VIP kluba prejeti posebne rojstnodnevne bone, potrebujemo tudi vaš datum rojstva. Vendar pa lahko postanete član tudi brez vnosa datuma rojstva. Pravna podlaga za ta namen obdelave je naš zakoniti interes za zagotavljanje prilagojene podpore stranki.
V tem kontekstu zbiramo dodatne podatke, če nam jih vi posredujete, vendar pa to ni potrebno za prejemanje oglasov.
Če ne želite več prejemati sporočil, lahko svoje članstvo kadar koli neformalno prekličete tako, da pošljete e-pošto na kontaktne podatke, navedene v prvem delu te Politike zasebnosti. Ko prekinete svoje članstvo, bomo vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo v ta namen, takoj izbrisali.
Ko postanete član našega VIP kluba, z nami sklenete pogodbo na ta način, da vi dobite popuste, mi pa v zameno lahko obdelujemo vaše podatke. Obdelava vaših podatkov je torej nujna za izvedbo pogodbe, v kateri ste vi pogodbena stran.

Pravna podlaga: Točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

4. OBDELAVA PODATKOV O UDELEŽNCIH NAGRADNIH IGER
Če sodelujete v naših nagradnih igrah, bomo vaše podatke obdelovali za namene izvedbe nagradne igre, potrditve in obveščanja zmagovalca ter pošiljanja ponujene nagrade. V ta namen moramo obdelati vaše ime in e-poštni naslov. Brez teh podatkov sodelovanje v nagradni igri ni možno.
Vaše ime in priimek obdelujemo za namene izvedbe nagradnih iger na podlagi pravne podlage Zakona o igrah na srečo in Zakona o izvedbi nagradnih iger.
Ker morajo biti udeleženci za sodelovanje v nagradni igri stari najmanj 18 let, je treba navesti tudi svoj datum rojstva. Datum rojstva obdelujemo za namen preverjanja starosti v skladu s pravili nagradne igre na podlagi zakonitega interesa.
Svojo telefonsko številko lahko posredujete tudi prostovoljno. Če to storite, bomo te podatke uporabili za kontakt z vami po telefonu, če se niste odzvali na e-poštno obvestilo o nagradi. Vendar ti podatki niso nujni za prijavo na nagradno igro. Te osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, da zmagovalcu zagotovimo ustrezno nagrado. Takšne podatke zbiramo na podlagi našega zakonitega interesa, ki zagotavlja možnost dokazovanja izpolnjevanja naših obveznosti do nagrajenca, to je obrambe in izpolnjevanja zakonskih zahtev.
Podatki bodo izbrisani po določitvi nagrajenca in zaključku nagradne igre.
Ko se odločite sodelovati v naši igri, z nami sklenete pogodbo, v kateri imate možnost osvojiti nagrado, mi pa v zameno lahko obdelujemo vaše podatke. Obdelava vaših podatkov je torej nujna za izvedbo pogodbe, v kateri ste vi pogodbena stran.

Pravna podlaga: Točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

5. OBDELAVA PODATKOV PREK NAŠE SPLETNE STRANI

5.1 Kontakt
Če ste zahtevali, da vas kontaktiramo prek našega spletnega obrazca ali če ste nam poslali sporočilo, shranimo tiste podatke, ki so potrebni za vzpostavitev stika z vami. To je vaše ime in e-poštni naslov. Obdelujemo samo tiste podatke, ki ste nam jih posredovali prostovoljno. Podatke izbrišemo takoj, ko shranjevanje ni več potrebno ali ko ugovarjate obdelavi. Obdelava vaših podatkov za ta namen temelji na našem zakonitem interesu, da odogovorimo na poizvedbe in vprašanja naših strank.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

5.2 Prosilci/kandidati
Če nam pošljete prijavno dokumentacijo, obdelujemo samo tiste vaše osebne podatke, ki jih vsebuje ta dokumentacija, kot tudi vaš življenjepis in priporočila za namen izbora kandidatov/sodelavcev in zasedbo delovnega mesta. Obdelava vaših podatkov je potrebna za izvedbo korakov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe z vami. V primeru zavrnitve bomo vaše dokumente izbrisali 7 mesecev po tem, ko smo vam poslali zavrnitev.

Pravna podlaga: Točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

V kolikor se strinjate, da vas hranimo v naši evidenci za namen naknadnega stika, vas bomo kontaktirali s posebno zahtevo za prenos soglasja. Le če nam izrecno daste to soglasje, bomo vaše soglasje tudi shranili. Če v enem letu ne bo več možnosti za zapolnitev prostega delovnega mesta pri nas, bomo eno leto po tem, ko ste nam poslali svoje soglasje, izbrisali vse podatke o vaši prijavi.

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

6. OBDELAVA PODATKOV, KO OBIŠČETE NAŠO SPLETNO STRAN

6.1 Uporaba spletne strani v informativne namene
Ko spletno mesto uporabljate samo v informativne namene, zbiramo le osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku (strežniške dnevniške datoteke). Če si želite ogledati našo spletno stran, zbiramo predvsem podatke, ki so tehnično potrebni za prikaz naše spletne strani in za zagotavljanje stabilnosti in varnosti:

 • IP naslov
 • Datum in čas zahteve
 • Razlika v časovnem pasu glede na univerzalni koordinirani čas (UTC)
 • Vsebina zahteve (ločena stran)
 • Status dostopa/koda stanja HTTP
 • Spletno mesto, s katerega je prišla zahteva
 • Brskalnik
 • Operacijski sistem in njegov vmesnik
 • Jezik in različica programske opreme brskalnika.

Ti podatki ne bodo združeni z viri osebnih podatkov. če izvemo za konkretne dokaze o nezakoniti uporabi in razkritju podatkov organom pregona v primeru hekerskega napada. Poleg tega ti podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

6.2 Piškotki
Ko uporabljate našo spletno stran, se piškotki shranijo na vaš računalnik. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem trdem disku in so povezane z brskalnikom, ki ga uporabljate ter posredujejo določene informacije osebi, ki nastavi piškotek (v tem primeru nam). Piškotki ne morejo zagnati programov ali prenašati virusov na vaš računalnik.
Piškotek omogoča, da vas prepoznamo, ko obiščete spletno stran, ne da bi vam bilo treba ponovno vnesti podatke, ki ste jih že vnesli.
Podatki, ki so v piškotkih, se uporabljajo na primer za ugotavljanje, ali ste prijavljeni ali katere podatke ste že vnesli ali da vas prepoznamo kot uporabnika, ko se vzpostavi povezava med našim spletnim strežnikom in vašim brskalnikom.
Ločimo tehnične piškotke, ki se uporabljajo izključno za zagotavljanje delovanja spletne strani in druge piškotke, ki jih nastavimo za namene statistične analize, sledenja ali oglaševanja/trženja z naše strani ali s strani tretjih oseb.

Si oglejte podrobnosti o naših piškotkih

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (za tehnične piškotke), Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (za vse druge piškotke)

7. DRUŽBENA OMREŽJA
Upravljamo družbena omrežja: Facebook in Instagram. Ko obiščete naše strani na družbenih omrežjih, vaše osebne podatke, vključno z naslovom IP, obdeluje ustrezni ponudnik storitev, za zbiranje podatkov pa se uporabljajo piškotki. Za podrobne informacije o določenih podatkih, ki se prenašajo, si oglejte politike zasebnosti Facebook-a in Instagrama. Tam lahko najdete tudi kontaktne podatke in različne nastavitve zasebnosti.
Naša prioriteta je celovito zadovoljstvo uporabnikov in te storitve uporabljamo predvsem za sodelovanje in komunikacijo z vami.
Pri storitvah z ameriško povezavo se zbrani podatki običajno prenesejo na strežnik v ZDA in tam shranijo. Nimamo nadzora ali možnosti spremljanja narave ali obsega podatkov, ki jih obdelujejo te storitve, načina njihove obdelave in uporabe ali razkritja takih podatkov tretjim osebam. Če želite omejiti obdelavo teh podatkov znotraj nastavitev teh storitev, si oglejte podrobne opise v politikah zasebnosti ustreznih ponudnikov storitev.
Prav tako želimo poudariti, da določene storitve in njihove funkcije uporabljate na lastno odgovornost. To velja zlasti za uporabo interaktivnih funkcij, kot so deljenje, komentiranje ali ocenjevanje.
Ponudniki storitev družbenih omrežij so nam posredovali ustrezne pogodbe – v večini primerov gre za pogodbe o deljeni odgovornosti za obdelavo podatkov. Uporaba družbenih medijev temelji na našem zakonitem operativnem interesu.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

8. CLOUD.TIPOGRAFIJA
Naša spletna stran uporablja zunanje pisave/fonte podjetja Hoefler & Co, 611 Broadway, soba 725, New York, NY 10012-2608, ZDA.
Ta storitev ponuja pisave/fonte Cloud.Typography, ki so prikazane na končnih napravah uporabnikov. Z vsako sejo vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki podjetja v ZDA, kjer je mogoče pridobiti tudi vaš naslov IP.
Za več informacij si oglejte politiko zasebnosti za tipografijo: https://www.typography.com/policies/privacy
Pri tej storitvi prenos osebnih podatkov v ZDA ni izključen! Splošna uredba zahteva ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s 46.členom in to za vsak prenos podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Za ZDA takšna jamstva ne obstajajo.
Razen tega podjetje Hoefler & Co. trenutno ni certificirano v okviru ameriškega okvira zasebnosti podatkov ali zasebnostnega ščita/Privacy Shield. Zaradi tega določenih tveganj za vas v vlogi respondenta ni mogoče popolnoma izključiti. Ta tveganja vključujejo:

 •  Ustrezni ponudnik storitev lahko posreduje vaše osebne podatke tretjim osebam (npr. organom oblasti v ZDA).
 • Morda ne boste mogli trajno potrditi ali uveljaviti svojih pravic dostopa pri ustreznem ponudniku storitev. 
 • Obstaja večja verjetnost nepravilne obdelave podatkov, ker tehnični in organizacijski ukrepi za varstvo osebnih podatkov količinsko in kakovostno niso v celoti skladni z zahtevami Splošne uredbe.

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

9. FACEBOOK

9.1 Facebook Pixel
Naša spletna stran uporablja slikovne pike Facebook ali piksle (”Pixel”) družbenega omrežja Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) za analizo, optimizacijo in ekonomično funkcioniranje naše spletne ponudbe.
Facebook lahko s piksli določi obiskovalce spletne strani kot ciljno skupino za prikazovanje oglasov (t.i. ”Facebook oglasi”). V skladu s tem jih uporabljamo za prikazovanje Facebook oglasov, ki jih postavljamo samo tistim uporabnikom Facebooka, ki so prav tako pokazali znimanje za našo spletno ponudbo ali tistim, ki imajo določene lastnosti (npr. zanimanje za določene teme ali izdelke, opredeljene na podlagi obiskanih internetnih strani), ki jih mi prenesemo na Facebook (t.i. ”Custom Audiences”). Cilj je zagotoviti, da naši Facebook oglasi ustrezajo interesom uporabnika in niso nadležni. Po drugi strani pa lahko slikovne piksle uporabimo za sledenje učinkovitosti Facebook oglasov za namene statističnih in tržnih raziskav, tako da vidimo, ali so uporabniki po kliku na oglas na Facebooku preusmerjeni na našo spletno stran (tako imenovana "konverzija").
Vaše dejavnosti so shranjene v enem ali več piškotkih. Ti piškotki omogočajo Facebooku, da poveže vaše uporabniške podatke (kot je naslov IP, ID uporabnika) s podatki vašega Facebook računa. Podatki, ki se zbirajo, so anonimni in nam niso vidni ter se lahko uporabljajo samo v kontekstu oglasov. Če želite preprečiti povezovanje z vašim Facebook računom, imate možnost, da se odjavite, preden izvedete kakršno koli dejanje.
S podjetjem Facebook Ireland smo sklenili pogodbo, vendar se lahko zgodi, da Facebook Ireland osebne podatke prenese na Facebook USA. Meta Platforms, Inc. je certificirana v skladu z EU-ZDA. Data Privacy Framework, za prenose osebnih podatkov iz EU v Združene države. Evropska komisija je ugotovila, da obstaja ustrezna raven varstva osebnih podatkov, prenesenih iz EU v podjetje v Združenih državah, certificirano v skladu s sporazumom EU-ZDA. Privacy Shield. Posledično je prenos podatkov dovoljen v skladu s 45. členom Splošne uredbe.
Za dodatne informacije si oglejte Facebookovo politiko upravljanja s podatki na povezavi: https://en-gb.facebook.com/policy.php
Konkretne informacije o Facebook pikslih najdete na povezavi: https://en-gb.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

10. GOOGLE STORITIVE
Podpisali smo pogodbo z družbo Google Ireland Limited ("Google"), ki je bila ustanovljena in deluje v skladu z irskimi zakoni (registrska številka: 368047) s sedežem na naslovu Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Lahko pa se zgodi tudi, da pride do prenosa podatkov iz Evrope v ZDA, na kar kot podjetje nimamo vpliva.
Google se je certificiral v skladu s sporazumom EU-ZDA. Data Privacy Framework - Okvir za varstvo podatkov za prenose osebnih podatkov iz EU v Združene države. Evropska komisija je ugotovila, da obstaja ustrezna raven varstva osebnih podatkov, prenesenih iz EU v podjetje v Združenih državah, certificirano po EU-ZDA. Data Privacy Framework. Posledično je tako prenos podatkov dovoljen v skladu s 45. členom Splošne uredbe.

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

10.1 Ponovno trženje Google Ads za Google Analytics
Na našo spletno stran smo integrirali ponovno trženje Google Ads. Ta storitev nam omogoča prikazovanje oglasov na podlagi zanimanja obiskovalcev spletnega mesta. Pri tem brskalnik shrani piškotke, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika strani in ali uporabnik obiskuje strani drugih spletnih mest, ki sodijo v oglaševalsko mrežo Google. Tam se uporabniku lahko prikažejo oglaševalske akcije, ki se nanašajo na vsebine, ki si jih je uporabnik že ogledal na drugih spletnih straneh.

10.2 Google Analytics
Na našo spletno stran smo integrirali Google Analytics, Googlovo storitev za spletno analizo, ki nam omogoča analizo pretoka obiskovalcev in dolžine njihovega obiska na naši spletni strani.
Ta spletna stran uporablja funkcijo "Aktivacija anonimizacije IP" (Google Analytics je razširjen s kodo "gat._anonymize Ip();" za zagotavljanje anonimnega zbiranja IP naslovov (t. i. maskiranje IP)). To pomeni, da Google vnaprej skrajša vaš IP naslov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih se bo celoten naslov IP prenesel na Googlov strežnik v ZDA in bo tam skrajšan.
Po drugi strani pa bo Google pridobljene podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletne strani, jih zbiral za pripravo poročil o aktivnostih na spletni strani in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Google pa seveda lahko te podatke posreduje tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če te tretje osebe obdelujejo podatke v imenu Googla. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno prilagodite programsko opremo brskalnika. Vendar vas želimo opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletne strani v polnem obsegu. Prav tako lahko Googlu preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim anonimiziranim naslovom IP), kot tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Več informacij o pogojih uporabe in varstvu podatkov najdete na: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ali na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

10.3 Sledenje konverzijam Google Analytics (Google Ads
Ta spletna stran uporablja tudi Googlovo sledenje konverzijam/Google Analytics Conversion Tracking. Google Ads shrani piškotek v vaš računalnik, če ste do našega spletnega mesta dostopali prek Google Ads. Ti piškotki potečejo po 30 dneh in se ne uporabljajo za osebno identifikacijo. Če uporabnik obišče določene strani spletnega mesta stranke Google Ads in piškotek še ni potekel, lahko Google in stranka prepoznata, da je uporabnik kliknil na oglas in bil preusmerjen na to stran. Vsaka stranka Ads prejme drugačen piškotek. Piškotkom torej ni mogoče slediti prek spletnih mest strank Ads. Podatki, pridobljeni s pomočjo piškotkov za konverzijo, se uporabljajo za ustvarjanje statističnih podatkov o konverzijah za stranke Ads, ki so se odločile za sledenje konverzijam. Odjemalci oglasov/ stranke Ads lahko ugotovijo skupno število uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas in bili preusmerjeni na stran, označeno z oznako za sledenje konverzijam. Vendar pa ne boste prejeli nobenih informacij, ki bi se lahko uporabile za identifikacijo uporabnikov.  Če ne želite sodelovati v procesu sledenja, lahko tudi zavrnete nastavitev piškotka, ki je za to potrebna – na primer prek nastavitve brskalnika, ki na splošno deaktivira samodejno nastavitev piškotkov. Piškotke za sledenje konverzijam lahko deaktivirate tudi tako, da brskalnik nastavite tako, da blokira piškotke iz domene “www.googleadservices.com”. Googlov pravilnik o zasebnosti lahko najdete tukaj.
Ko uporabljate SSL brskanje, Googlove funkcije šifriranega iskanja, izrazi za brskanje običajno niso poslani kot del URL-ja v referenčnem URL-ju. Vendar pa obstajajo tudi nekatere izjeme, na primer, če uporabljate določene, manj običajne brskalnike. Za več informacij o SSL brskanju kliknite tukaj. Iskalne poizvedbe ali informacije v referenčnem URL-ju je mogoče preveriti tudi prek storitve Google Analytics ali aplikacijskega programskega vmesnika (API). Poleg tega lahko oglaševalci dobijo informacije o natančnih iskalnih izrazih, ki so sprožili klik na oglas.
https://policies.google.com/faq?hl=en

10.4 Google Fonts/ Googlove pisave
Na naši spletni strani uporabljamo Googlove pisave. Za zagotavljanje enotnega in privlačnega prikaza pisav in ikon vaš brskalnik zahtevane pisave naloži v predpomnilnik brskalnika. Za to se mora brskalnik, ki ga uporabljate, povezati s strežniki Google Fonts., kar ima za posledico, da Google Fonts ugotovi, da je bilo do naše spletne strani dostopano prek vašega naslova IP.
Informacije o tem, katere podatke Google zbira o vas in za kakšne namene jih uporablja, lahko najdete na povezavi: https://policies.google.com/privacy?hl=en

10.5 Google Maps/Google Zemljevidi
Na tej spletni strani uporabljamo storitev Google Maps. To nam omogoča, da vam pokažemo interaktivne zemljevide neposredno na spletni strani in vam omogoča priročno uporabo funkcije zemljevida. Z obiskom spletne strani Google prejme informacijo, da ste priklicali ustrezno podstran naše spletne strani. Poleg tega se bodo prenesli že navedeni podatki pod točko ”Informativna uporaba spletne strani”. To se zgodi ne glede na to, ali Google ponuja uporabniški račun, s katerim ste prijavljeni, ali pa uporabniškega računa sploh ni. Če ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki dodeljeni neposredno vašemu računu. Če ne želite, da so vaši podatki povezani z vašim Google profilom, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. Google shrani vaše podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za namene oglaševanja, tržne raziskave in/ali oblikovanja svoje spletne strani v skladu z zahtevami. Takšno ocenjevanje se izvaja zlasti (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni), da bi zagotovili prilagojeno oglaševanje in obveščali druge uporabnike družbenega omrežja o vaših dejavnostih na naši spletni strani. Imate pa pravico nasprotovati ustvarjanju teh uporabniških profilov, vendar se morate za uveljavitev te pravice obrniti na Google.
Za več informacij o namenu in obsegu zbiranja in obdelave podatkov s strani ponudnika vtičnikov si oglejte ponudnikovo politiko zasebnosti. Tam boste našli tudi dodatne informacije o svojih pravicah v zvezi s tem in možnostih nastavitev za zaščito vaše zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

10.6 Google ReCAPTCHA
Uporabljamo Googlovo storitev ReCAPTCHA, da ugotovimo, ali določen vnos v naš obrazec za stik ali glasilo vnaša človek ali računalnik. Da preveri, ali ste človek ali računalnik, Google uporablja naslednje podatke: naslov IP uporabljene terminalske naprave, spletno stran, ki ste jo obiskali in na kateri je vdelan captcha, datum in trajanje obiska, podatki, ki identificirajo vrsto uporabljenega brskalnika in operacijskega sistema, račun Google, če ste prijavljeni v Google, premike miške na območjih ReCAPTCHA in opravila, ki zahtevajo prepoznavanje slik.

10.7 Google Upravitelj oznak/Google Tag Manager
Google Tag Manager uporabljamo za prepoznavanje vašega uporabniškega vedenja. Google Upravitelj oznak je rešitev, ki tržnikom omogoča upravljanje oznak spletnih mest prek enega vmesnika. Samo orodje obdeluje naslednje osebne podatke: IP naslov uporabnika. Orodje sproži druge oznake, ki lahko zbirajo podatke. Google Upravitelj oznak nima dostopa do teh podatkov. Google Upravitelj oznak lahko nastavi piškotke, vsaj v načinu skrbniškega pregleda in odpravljanja napak, pa tudi zunaj njega. Če je bila deaktivacija izvedena na ravni domene ali piškotka, to ostane v veljavi za vse sledilne oznake, ki so implementirane prek Googlovega upravitelja oznak.
Podrobnejše informacije najdete tukaj: https://support.google.com/tagmanager/?hl=sl#topic=3441530

11. YOUTUBE
Upravljamo YouTube kanal in imamo vdelane YouTube videoposnetke na naši spletni strani www.YouTube.com. YouTube upravlja YouTube, LLC, s sedežem na naslovu 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinska družba Google Ireland Limited z registriranim sedežem na naslovu Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
YouTube videoposnetke uporabljamo v načinu razširjene zaščite podatkov. S to nastavitvijo YouTube ne shran piškotkov, ko obiščete našo spletno stran. Povezava s strežniki YouTube se vzpostavi šele, ko začnete predvajati nameščene videe. YouTube uporablja piškotke za zbiranje podatkov in statistično analizo. YouTube je obveščen o tem, katere strani obiščete. Če ste prijavljeni v YouTube, bodo vaši podatki dodeljeni neposredno vašemu računu. YouTube vaše podatke uporablja za namene oglaševanja in tržnih raziskav.
Z uporabo te storitve pride do prenosa osebnih podatkov v ZDA oziroma takega prenosa ni mogoče izključiti. Google se je certificiral v skladu z zasebnostnim ščitom EU-ZDA/Privacy Shield, tj. okvirom za prenos osebnih podatkov iz EU v ZDA. Evropska komisija je ugotovila, da obstaja ustrezna raven varstva osebnih podatkov, prenesenih iz EU v podjetje v ZDA, certificirano v skladu s sporazumom EU-ZDA. Privacy Shield, ki omogoča prenos podatkov v skladu s 45. členom Splošne uredbe.
S soglasjem za obdelavo podatkov s strani YouTuba se strinjate, da lahko YouTube naloži dodatne piškotke in storitve, zlasti od Googla.
Za več informacij o Politiki zasebnosti YouTuba si oglejte ponudnikovo Politiko zasebnosti na: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe

12. VAŠE PRAVICE
Ko gre za obdelavo vaših osebnih podatkov, imate naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa do informacij, pravica do popravka in pravica do izbrisa
 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora zoper obdelavo
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
 • Pravica do ugovora zoper avtomatizirano individualno odločanje, vključno z izdelavo profila

Vaša povpraševanja in zahteve pošljite po elektronski pošti na: info@designeroutletcroatia.com ali nas kontaktirajte preko navedenih kontaktnih podatkov.
Če menite, da smo pri obdelavi vaših podatkov kršili hrvaško ali evropsko zakonodajo o varstvu podatkov in s tem kršili vaše pravice, se za razjasnitev vprašanj obrnite na nas.
Kadarkoli imate pravico do pritožbe pri neodvisnem organu javne oblasti za varstvo osebnih podatkov:

Agencija za varstvo osebnih podatkov

13,. SPREMEMBE TE POLITIKE ZASEBNOSTI
Pridržujemo si pravico, da lahko kadar koli spremenimo to Politiko zasebnosti. Na tej strani bomo tudi objavili spremembe Politike zasebnosti. V zvezi s tem si oglejte trenutno različico naše Politike zasebnosti.

 

 

Vaš seznam želja

Vaš seznam želja je prazen